Linka na výrobu zariadení pre vodné diela


Názov projektu: Linka na výrobu zariadení pre vodné diela

Miesto realizácie projektu: Lieskovec, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je nákup inovatívnych a vyspelých technológií, ktoré budú slúžiť na výrobu jednotlivých technologických častí vodných diel, ako sú napr. haťové polia, haťové klapky, česlá, dopravníkové kontajnery, armatúry spodných výpustí, čistiace stroje, vráta na plavebných komorách, atď. Nákup týchto technológii bude znamenať prakticky sebestačnú výrobnú kapacitu spoločnosti pre potreby jej zákaziek.

 

Názov a sídlo prijímateľa:   Výstavba vodných elektrární s.r.o., Ul. Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum začatia realizácie projektu:  16. 09. 2014
Dátum skončenia realizácie projektu:  31. 10. 2015
Výška poskytnutého príspevku:  3 998 400,00 EUR
Názov riadiaceho orgánu:  Ministerstvo hospodárstva SR

 

siea
eu
operacnz-program
projekt

 

Vizualizácia realizácie aktivít a výsledku projektu:

vve